Muzische vorming

Krachtlijnen en visie van kwaliteitsvolle muzische vorming van VBS De Heide.

 

Onze muzische visie wordt voorgesteld door een boom.

De boom is de blikvanger op onze speelplaats, een boom die al jaren verankerd staat op school en in het dorp.   

(een foto van onze bomen zal in de lente genomen worden en bijgevoegd worden)

In onze boom plaatsen we 5 pitvruchten, verwijzend naar de 5 domeinen van ons muzisch aanbod. Deze pitvruchten zijn meteen ook de brug naar onze schoolvisie en onze schoolslogan “Een school met pit, blij dat ik er zit!” . Wij streven er naar dat elk kind zich goed voelt op school en zich zo breed mogelijk kan ontwikkelen. 

  

We nemen ons muzisch groeiproces even onder de loep van de verrekijker die de juf in haar handen heeft:  elk onderdeel van de tekening heeft een symbolische waarde.    

 In de grond ligt de pit, basis van elke ontwikkeling van de totale persoon: hart, hersenen en handen voeden het muzisch proces. Bij de ontwikkeling streven we voortdurend naar een goede wisselwerking en een balans tussen deze drie componenten. 

Het hart staat voor het onderling vertrouwen en samenwerken in de ruimste zin: in en tussen de leerlingen zelf, tussen ouders en leerkrachten, leerlingen en leerkrachten. Allemaal ontmoeten we elkaar ergens in het muzisch gebeuren.

De hersenen staan voor het beschouwen waardoor kinderen verwonderd kunnen zijn, kunnen ontdekken en exploreren. 

De handen staan voor het creëren waardoor kinderen de kansen krijgen om zich te uiten in muzische vormen en te experimenteren binnen alle domeinen. 

                                  

 Vanuit deze driehoek hart-hersenen-handen ontspruit een verstrengelde boomstam van beschouwen en creëren. De voortdurende wisselwerking van de 2 stevige pijlers van input en output leidt tot evenwichtig in ons muzisch bezig zijn binnen de 5 domeinen van het leerplan.

We hebben de stam zijtakjes en blaadjes gegeven die verwijzen naar noodzakelijke voorwaarden om aan goede muzische vorming te doen: enerzijds  verantwoordelijkheid, discipline en orde, anderzijds veiligheid, geduld, waardering en respect. Zowel leerlingen als leerkrachten geven met deze waarden steun aan de boom.

 

                                               

 

Onze boom heeft elk jaar opnieuw  een mooie volle kruin waarin de 5 pitvruchten de ruimte hebben om zich te ontwikkelen tot sappige, rijpe vruchten. 

Onze pitvruchten stellen de 5 domeinen van muzische vorming voor: 

- beeldende expressie

- muzikale expressie

- muzisch taalgebruik

- drama

- bewegingsexpressie

 

De 5 verschillende vruchten , namelijk de appel, de peer, de kiwi, de kers en de druiven hangen allemaal in dezelfde boom. Zij zijn met elkaar verbonden omdat ze allemaal ‘pit’ in zich hebben. Allemaal zijn ze even smakelijk en beklemtonen zo de evenwaardigheid van de 5 domeinen. 

Binnen de 5 domeinen van muzische vorming maken we in ons muzisch onderwijs dankbaar gebruik van media als leermiddel.

 

 

De buitenrand van de kruin bestaat uit een aantal woorden die de 5 domeinen insluiten:

- Variatie binnen de activiteiten, werkvormen, technieken en materialen in elk domein.

- We streven naar de ontplooiing van de totale persoon en willen elk van deze domeinen voldoende aan bod laten komen.

- We willen flexibiliteit en creativiteit op een realistische manier invulling geven.

 

 

                                                

 De kinderen moeten vooral plezier beleven in de muzische vorming. Zo zullen zij hun talenten  ontdekken waardoor hun eigenwaarde, durf en hun zelfbeeld verruimen. Een verrijking voor zichzelf!                                                 

 

 

De leerkrachten zorgen voor een veilig klasklimaat in een positieve sfeer zodat alle kinderen kunnen meedoen in de creatieve tuin. 

Ze waken over het evenwicht tussen: beschouwende en creërende activiteiten,  de 5 domeinen, de diverse werkvormen,… . 

Op regelmatige basis gaan ze observeren, reflecteren, bijsturen en evalueren vanuit hun verworven expertise.

 

De leerkrachten geven met hun gieter kracht aan het muzisch proces zodat ze de leerlingen 

ten volle inspraak geven en  alle kansen bieden  om plezier te beleven aan het muzische.  

                                             

 De zon is de bron van warmte die ons muzisch schoolklimaat opwarmt. De zon straalt onze waarden en normen uit. Zij doordringen het gehele proces. De zonnestralen geven ons energie en maken dat iedereen zich goed voelt.

                                             

 Enkele wolken die het muzisch proces dreigen te overschaduwen zijn de beperkte infrastructuur en financiële middelen, leerstofdruk en het productgericht werken. Zij kunnen de stabiliteit van de boom in gevaar brengen. De directie en leerkrachten doen er alles aan opdat de wolken de muzische pret niet in het gedrang  brengen.                                               

                                                

 

Boven in de lucht vliegen de duiven af en aan om  de groei van onze boom van veraf of van  dichtbij te bewonderen. Ze staan symbool voor onze ouders. Zij zijn steeds welkom aan onze boom en zorgen steevast voor een meerwaarde. Op hen kunnen we  steeds beroep doen om met ons mee te bouwen aan een rijk muzisch proces!